Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Tính độ dài chuỗi

Cập nhật: 30/9/2020 | 10:53:04 PM

Viết chương trình nhập vào bàn phím một chuỗi, in ra màn hình độ dài của chuỗi đó.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào bàn phím một chuỗi, in ra màn hình độ dài của chuỗi đó.

📣 Lời giải:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
 
long Length_of_String(char* s);
 
int main()
{
    char s[100];
    int i, n;
    printf("nhap chuoi : ");
    gets(s);
    int len = Length_of_String(s);
    printf("Do dai cua chuoi la : %d\n\n", len);
    printf("============================\n");
    printf("Casestudy24h, chuc cac ban hoc tap tot!");
    getch();
}
 
long Length_of_String(char* s)
{
    int len = 0;
    while(*s != NULL)
    {
        len++;
        s++;
    }
    return len;
}

(Nguồn Tin: Casestudy24h)

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054