Banner 02
Banner 01
Banner 03
  • Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

    Ngôn ngữ lập trình Python là gì?

    Cập nhật: 17/9/2020 | 2:46:21 PM

    Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Nó dễ dàng để tìm hiểu và đang nổi lên như một trong những ngôn ngữ lập trình nhập môn tốt nhất cho người lần đầu tiếp xúc...

Đối tác của chúng tôi