Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Kiểm tra độ dài cạnh tam giác

Cập nhật: 11/9/2020 | 10:21:41 AM

Viết chương trình kiểm tra 3 giá trị nhập từ bàn phím, kiểm tra đó có phải là tam giác ?

🔰 Bài toán:

Viết chương trình kiểm tra 3 giá trị nhập từ bàn phím:

  • Có phải độ dài ba cạnh tam giác ?
  • Tính chu vi và diện tích tam giác ?

📣 Lời giải:

#include

#include

#include

int main ()

{
    float a,b,c,p,s;
    int deu,vuong,can;

    printf("Nhap cac so thuc a, b, c : "); 
    scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);

if (a+b>c&&a+c>b&&b+c>a)

    {
        printf("La ba canh mot tam giac ");
    
        deu=(a==b)&&(b==c);
        vuong=(a*a+b*b==c*c)||(a*a+c*c==b*b)||(b*b+c*c==a*a);
        can=(a==b)||(a==c)||(b==c);

if(deu) printf("tam giac deu\n");
else 
    if(vuong&&can)printf("tam giac vuong can\n");
         else if(vuong)printf("tam giac vuong\n");
              else if(can)printf("tam giac can\n");
               else printf("tam giac thuong\n");
//Thuc hien tinh nua chu vi tam giac
    p=(a+b+c)/2;

//Tinh dien tich tam giac theo cong thuc heron
    printf("Chu vi tam giac = %4.2f, Dien tich tam giac = %4.2f",2*p,sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)));

}    
    else printf("Khong phai la ba canh mot tam giac\n");
    printf("\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");

getch();

}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054