Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Chương trình tìm GTLN sử dụng Hàm

Cập nhật: 11/9/2020 | 9:50:49 AM

Viết chương trình tìm GTLN với hai số nhập vào từ bàn phím sử dụng hàm.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình tìm GTLN với hai số nhập vào từ bàn phím sử dụng hàm.

📣 Lời giải:

#include <stdio.h>
 
/* khai bao ham */
int timGTLN(int so1, int so2);
 
int main ()
{
   /* phan dinh nghia bien cuc bo  */
   int a, b;
   printf("Nhap vao so a: ");
   scanf("%d", &a);
   printf("Nhap vao so b: ");
   scanf("%d", &b);
   int kq;
 
   /* goi ham de tim gia tri lon nhat */
   kq = timGTLN(a, b);
 
   printf( "Gia tri lon nhat la : %d\n", kq );
   printf("\n===========================\n");
   printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
 
   return 0;
}
 
/* phan dinh nghia ham de tra ve gia tri lon nhat giua hai so */
int timGTLN(int so1, int so2) 
{
   /* khai bao bien cuc bo */
   int ketqua;
 
   if (so1 > so2)
      ketqua = so1;
   else
      ketqua = so2;
 
   return ketqua; 
}

👉 Chương trình tìm min-max cho 3 số không sử dụng Hàm, tham khảo tại đây.

(Nguồn Tin: Casestudy24h)

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054