Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | In mảng 10 số nguyên

Cập nhật: 11/9/2020 | 10:03:55 AM

Viết chương trình in mảng 10 số nguyên bắt đầu từ số 1000.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình in mảng 10 số nguyên từ số 1000.

📣 Lời giải:

#include <stdio.h>
 
int main ()
{
   int n[ 10 ]; /* mang n gom 10 so nguyen */
   int i,j;
 
   /* khoi tao cac phan tu trong mang ve gia tri 0 */         
   for ( i = 0; i < 10; i++ )
   {
      n[ i ] = i + 1000; /* Thiet lap phan tu tai vi tri i thanh i + 1000 */
   }
   
   /* hien thi gia tri cac phan tu trong mang */
   for (j = 0; j < 10; j++ )
   {
      printf("Phan tu [%d] = %d\n", j, n[j] );
   }
   printf("\n===========================\n");
   printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
 
   return 0;
}

(Nguồn Tin: Casestudy24h)

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054