Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Kiểm tra số Armstrong

Cập nhật: 27/8/2020 | 8:29:28 AM

Viết chương trình nhập một số vào từ bàn phím, sau đó kiểm tra xem đó có phải là số Armstrong.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập một số vào từ bàn phím, sau đó kiểm tra xem đó có phải là số Armstrong.

Số Armstrong là số có giá trị bằng tổng lập phương của các chữ số trong số đó. Ví dụ: 153 là số Armstrong bởi vì (1*1*1) + (3*3*3) + (5*5*5) = 153.

📣 Lời giải:

// Viet chuong trinh kiem tra so Armstrong
// so Armstrong la so bang tong lap phuong cac chu so cua no

#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  

main()  
{  
    int n,r,sum=0,bientam;  
 
    printf("Nhap mot so bat ky: ");  
    scanf("%d",&n);  
    bientam=n;  
while(n>0)  
    {  
        r=n%10;  
        sum=sum+(r*r*r);  
        n=n/10;  
    }  
        if(bientam==sum)  
        printf("\nSo da cho la so Armstrong ");  
        else  
        printf("\nSo da cho khong phai la so Armstrong");  

printf("\n\n===========================\n");
printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot!");
getch();  

(Nguồn Tin: Casestudy24h)

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054