Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Kiểm tra số nguyên tố

Cập nhật: 27/8/2020 | 8:10:08 AM

Viết chương trình nhập một số vào từ bàn phím, sau đó kiểm tra xem số đó là số nguyên tố hay không ?

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập một số vào từ bàn phím, sau đó kiểm tra xem số đó là số nguyên tố hay không ?

📣 Lời giải:

//Viet chuong trinh kiem tra so nguyen to
#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  

int main()  
{  
    int n,i,m=0,biendem=0;  

    printf("Ban hay nhap mot so bat ky de kiem tra: ");  
    scanf("%d",&n);  
    m=n/2;  
for(i=2;i<=m;i++)  
{  
        if(n%i==0)  
    {  
    printf("\nSo vua nhap khong la so nguyen to.");  
    biendem=1;  
    break;  
    }  
}  
    if(biendem==0)  
     printf("\nSo vua nhap la so nguyen to.");  

     printf("\n\n===========================\n");
     printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot!");
getch();  

(Nguồn Tin: Casestudy24h)

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054