Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Tính tổng chữ số trong một số

Cập nhật: 27/8/2020 | 8:03:17 AM

Viết chương trình nhập một số vào từ bàn phím, sau đó tính tổng các chữ số của số đó.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập một số vào từ bàn phím, sau đó tính tổng các chữ số của số đó.

📣 Lời giải:

//Viet chuong trinh tinh tong các chu so cua mot so
#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  

int main()  
{  
    int n,tong=0,m;  
    printf("Nhap mot so bat ky: ");  
    scanf("%d",&n);  
while(n>0)  
{  
    m=n%10;  
    tong=tong+m;  
    n=n/10;  
}  
    printf("\nTong cac ky so cua so da cho = %d",tong);  
    printf("\n\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot!"); 
getch();  
}

(Nguồn Tin: Casestudy24h)

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054