Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Xóa bỏ các kí tự khoảng trắng

Cập nhật: 1/10/2020 | 10:24:16 AM

Viết chương trình xóa bỏ các kí tự khoảng trắng (kí tự space và kí tự ‘\t’)

💥 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím (không quá 200 kí tự), sau đó thực hiện xóa bỏ kí tự trắng và kí tự '\t'.

📣 Lời giải:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
 
#define MAX_LENGTH 200
 
void TrimSpace(char *str);
 
int main()
{
    char str[MAX_LENGTH];
    char c;
    printf("\nNhap chuoi khong qua 200 ki tu: ");
    fflush(stdin);
    gets(str);
    printf("\nChuoi ban dau : '%s'", str);
    TrimSpace(str);
    printf("\nChuoi sau khi trim : '%s'", str);
    printf("\n============================\n");
    printf("Casestudy24h, chuc cac ban hoc tap tot!");
    getch();
}
 
void TrimSpace(char *str)
{
    char *src = str;
    char *des = str;
    while(*src != NULL)
    {
        if (*src != ' ' && *src != '\t') // space and tab
        {
            *des++ = *src;
        }
        src++;
    }
    *des = 0;
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054