Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Số lần xuất hiện của kí tự

Cập nhật: 1/10/2020 | 11:38:18 AM

Viết chương trình in ra màn hình số lần xuất hiện của kí tự trong chuỗi.

💥 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím (không quá 200 kí tự) và một ký tự muốn tìm. Sau đó, in ra màn hình số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi.

📣 Lời giải:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#define max 200

int dem(char *s,char t)
{
 int dem=0;
     for(int i=0;i<=strlen(s);i++)
     {
         if(s[i]==t) dem=dem+1;  
     }
 return dem;
}

int main()
{
 char s[max];
 char t;
 printf("Nhap vao chuoi : ");
 gets(s);
 printf("Nhap ky tu can kiem tra : ");
 scanf("%c",&t);
 printf("So lan xuat hien cua ky tu '%c' la: %d",t,dem(s,t));
 printf("\n============================\n");
 printf("Casestudy24h, chuc cac ban hoc tap tot!");
 return 0;
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054