Banner 01
Banner 02
Banner 03

[English 7] - Tóm tắt lý thuyết ôn tập cả năm

Cập nhật: 31/10/2019 | 5:39:08 PM

Tài liệu Tóm tắt tiếng Anh 7 gồm toàn bộ lý thuyết, cấu trúc Tiếng Anh trọng tâm cả năm của nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tài liệu Tóm tắt tiếng Anh 7 gồm toàn bộ lý thuyết, cấu trúc Tiếng Anh trọng tâm cả năm của nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Casestudy24h hy vọng các bạn sẽ chăm chỉ ôn tập, sử dụng tài liệu như cuốn sổ tay tra cứu học tập.

Các bạn tải nội dung đầy đủ tại mục Download nhé.

Tài liệu đính kèm: 

Đối tác của chúng tôi