Banner 01
Banner 02
Banner 03

[English 7] - Bảng động từ bất quy tắc cơ bản

Cập nhật: 21/11/2017 | 10:16:22 PM

Trong quá trình học tiếng Anh,khi học về phân từ hay là thì hoàn thành thì các bạn sẽ phải nhớ rất nhiều các động từ bất quy tắc (irregular verbs) để có thể chia động từ cho đúng.

Trong tiếng Anh có hơn 600 động từ bất quy tắc khác nhau. ... Đây là bảng danh sách động từ bất quy tắc thường dùng nhất để các bạn tham khảo.

Chi tiết hơn nữa về các động từ, các bạn tải file đính kèm nhé!

Tài liệu đính kèm: 

Đối tác của chúng tôi