Banner 02
Banner 01
Banner 03

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia 2018

Cập nhật: 15/11/2017 | 4:50:19 PM

Mỗi năm, chương trình giáo dục ít nhiều có sự thay đổi. Vì vậy, trọng số kiến thức các lớp trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia có có sự thay đổi tương ứng.

Mỗi năm, chương trình giáo dục ít nhiều có sự thay đổi. Vì vậy, trọng số kiến thức các lớp trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia có có sự thay đổi tương ứng.

Casestudy24h chia sẻ với các bạn thông tin về tỉ lệ kiến thức các lớp trong đề thi.

Đối tác của chúng tôi