Banner 02
Banner 01
Banner 03

[Toán 10] - Chương 2. Đại cương về Hàm số

Cập nhật: 20/8/2019 | 11:17:07 AM

Đại cương về hàm số – Chuyên đề đại số 10 gồm lí thuyết, các dạng toán kèm phương pháp giải chi tiết và bài tập luyện tập giúp các bạn ôn tập

Chuyên đề ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ bao gồm khái niệm hàm số, tập xác định, tập giá trị; vẽ đồ thị hàm số, xét sự biến thiên (tính đơn điệu), tính chẵn lẻ và công thức tịnh tiến đồ thị hàm số.

Nội dung cụ thể được trình bày trong File tại mục Download.

Tài liệu đính kèm: 

Đối tác của chúng tôi