Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C++ | Tính tổng, hiệu, thương, tích của hai số

Cập nhật: 1/10/2020 | 3:07:37 PM

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím hai số. Sau đó, tính tổng, hiệu, tích, thương của hai giá trị đó.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím hai số. Sau đó, tính tổng, hiệu, tích, thương của hai giá trị đó.

📣 Lời giải:

#include <iostream>
#include <conio.h>
 using namespace std; 
 int main()
 {
   int x;
   int y;
   int tong, hieu, tich;
   float thuong;
   cout << "Nhap vao gia tri cua x : ";
   cin >>x;
   cout << "Nhap vao gia tri cua y : ";
   cin >>y;
   tong = x + y;
   hieu = x - y;
   tich = x * y;
   thuong =(float) x / y;
   cout << "Tong cua " << x << " va " << y << " la " << tong << "." << endl;
   cout << "Hieu cua " << x << " va " << y << " la " << hieu << "." << endl;
   cout << "Tich cua " << x << " va " << y << " la " << tich << "." << endl;
   cout << "Thuong cua " << x << " va " << y << " la " << thuong << "." << endl;
   return 0;
 }

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054